WildPackets Omnipeek ağda akan trafiğin detaylı analizi için gerekli araçları sunmaktadır. Bu araçlar arasında istemci ile sunumcu arasındaki gelen ve giden interaktif talep ve cevapları gösteren Packet Visualizer, ağdaki birçok noktadaki trafiğin sağlık durumu ile hızını gösteren Multi-Segment Analysis bulunmaktadır. Multi-Segment Analysis aynı zamanda akan trafiğin içeriğini gösteren payload reconstruction ve tcptrace dahil birçok grafiği sunmaktadır. Görsel uzman ile “What If” görünümü ile ağdaki değişikliklerin etkilerini tahmin etmek, “Compare” görünümüyle ağın farklı noktalarından iletişimle ilgili hususları görmek mümkün olmaktadır.

Network-Dashboard

Omnipeek’in Expert Analizinde durumlar, görüşmeye, uygulamaya veya grafiksel olarak “Compass” interaktif tablosuna göre gösterilmek suretiyle ağdaki problemin hangi noktada olduğunu anında görmek mümkün olmaktadır. Diğer firmaların ürünlerindeki analizörlerde bu bilgiler saklanıp, alarmlar OSI katmanında listelenir.

OmniPeek’te yer alan Expert EventFinder karşılaşılan her türlü sorunun tanımını, muhtemel nedenlerini ve çözümlerini verir.

Ağ Politikası İhlal Tespiti (Network Policy Violation Detection) kullanıcının ağ politikasında meydana gelen ihlal olaylarının Expert tarafından tespiti için, kullanıcının belli bir ağdaki tanımlamaları oluşturmasına, düzenlemesine, kaydetmesine ve yeniden yüklemesine imkân sağlar.

Network trafik tablosu, peer map ve ayrıntılı alarm ve uyarılar gibi network monitoring özellikleriyle, OmniPeek ayrıntılı network analizi, detaylı nod, protokol, network istatistikleri ve hatta birden fazla segmentte, birden fazla kullanıcı için gerçek zamanlı paket decoding imkanı sunar.

Eternet ve kablosuz imkânlarının yanısıra OmniEngine bağlantısı ayrıntılı network yönetimi için sunulan servislerin etkin bir şekilde izlenmesi ve karşılaşılan sorunların giderilmesine imkan sağlar.

Network Trafik Tablosu

OmniPeek “Dashboard” görünümü vasıtasıyla üst düzeyde network trafik gösterimi sunar. Bir konsoldan, etkin bir maliyetle yerel, OmniEngine netwrok probe ile bir şehir içinde, ülke genelinde ve hatta dünya üzerindeki herhangi bir noktadaki sorunun tespiti ve giderilmesi mümkün olmaktadır.

Peer Map

OmniPeek Peer Map, dinamik bir arayüz ile ilgilenilen nodları ön plana çıkararak ağ üzerinde haberleşen bütün nodları gösterir. Peer Map’i okumak çok kolaydır. Nodlar arasındaki çizgiler kalınlaştıkça trafiğin arttığını, nokta büyüdükçe de ilgili nod üzerinden daha çok trafik aktığını anlayabiliriz. Gösterilen nod sayısı aktif veya yoğun trafikli nodlara, takip etmek istediğimiz nodlara özel veya herhangi bir OmniPeek filtresine göre artırılıp azaltılabilir.

Sofistike Alarmlar ve Uyarılar

Önceden ayarlanmış veya kullanıcı tarafından tanımlanmış herhangi bir gösterge kabul edilebilir seviyenin altına düştüğünde, OmniPeek email, syslog veya SNMP trap ile uyarı verir.

 Tel   +90 312 219 46 05
 GSM  +90 532 786 43 99
 Faks +90 312 219 56 16

fonitec-garland-ürünleriGarland Technology, bilgisayar ağlarının görünürlüğünü artıran ağ güvenliği, ağ görselleştirme, ağ performans izleme, network adli bilişimi, derin paket yakalama, veri sızıntısı önleme gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla trafik toplama, atlatma, bölme, çoğaltma, yük dengeleme, yönlendirme, filtreleme, sanallaştırma ürünleri sunan bir ileri teknoloji firmasıdır.

Devamı...


Fonitec-WildPackets ürünleri  WildPackets, Inc, 1990 yılından bu yana kablolu ve kablosuz network üzerinde trafik analizi yapmak, trafiği optimize etmek,  güvenliğini sağlamak ve adli inceleme yapmak amacıyla çeşitli donanım ve yazılımlar geliştiren bir firmadır.

Devamı...


 
Yukarı