network-performans-analizi

Network performans analizi müşterinin network üzerinden almış olduğu hizmetin kalitesini ölçmek için kullanılan kriterlerin sonuçlarının analiz edilmesidir. Network performans analizinde kullanılan bu kriterler:

Bandwidth (Bant Genişliği):

Bant genişliği, bir iletim ortamının ya da haberleşme kanalının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Başka bir deyişle bir kanal üzerinde taşınabilecek en fazla frekansa sahip sinyal, kanalın bant genişliğidir. Bant genişliği ne kadar büyükse, belli bir süre içinde aktarılabilecek verinin hacmi de o kadar büyük olur.

Throughput:

Network üzerinde gönderilen (sent) veya alınan (received) paketlerin toplam büyüklüğünü zamana oranıdır. Bu değer hesaplanırken sıkıştırılmamış veri büyüklükleri göze alınır. Aynı zamanda throughput networkün performansını gösterir. Throughput'u networkteki trafik, trafiğin çeşidi, networkteki cihaz sayısı gibi unsurlar etkiler. Ethernet gibi çoklu erişim topolojisinde, nodlar medyaya (ortama) erişim ve kullanım için rekabet halindelerdir. Bu yüzden medyanın kullanımı, yani medyadaki cihaz sayısı arttıkça throughput düşer.

Latency (Gecikme):

Bir sisteme giren sinyalin sisteme giriş ve çıkış anları arasındaki zaman farkına (gecikmeye) latency denir.

Jitter:

Bütün paketlerin iletilmesinde yaşanan toplam gecikme miktarına denir. Yerel network üzerinde ip paketleri teoride aralarında sabit bir gecikme ile ilerlerler. Örneğin:

paket-.02ms-paket-.02ms-paket-.02ms-paket gibi...

Fakat gerçekte bu teorik yapıda bozulmalar oluşur ve jitter aradaki gecikmelerin ağırlıklı ortalamasıdır.

Error rate (Hata oranı):

İletişim ya da network bağlantısında verinin transfer edilirken oluşan hata oranlarıdır. Hata oranı yüksek networkler performans açısından sorunlu networklerdir. Performansı artırmak için ağdaki hata oranı azaltılmalıdır.

Interplay of factors (Faktörlerin etkileşimi):

Yukarıdaki faktörler bir şekilde bir birleri ile ilişkilidir. Birkaç faktör doğrudan ilişkili olabileceği gibi, diğer faktörler de dolaylı olarak ilişkili olabilir.

 Tel   +90 312 219 46 05
 GSM  +90 532 786 43 99
 Faks +90 312 219 56 16

fonitec-garland-ürünleriGarland Technology, bilgisayar ağlarının görünürlüğünü artıran ağ güvenliği, ağ görselleştirme, ağ performans izleme, network adli bilişimi, derin paket yakalama, veri sızıntısı önleme gibi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla trafik toplama, atlatma, bölme, çoğaltma, yük dengeleme, yönlendirme, filtreleme, sanallaştırma ürünleri sunan bir ileri teknoloji firmasıdır.

Devamı...


Fonitec-WildPackets ürünleri  WildPackets, Inc, 1990 yılından bu yana kablolu ve kablosuz network üzerinde trafik analizi yapmak, trafiği optimize etmek,  güvenliğini sağlamak ve adli inceleme yapmak amacıyla çeşitli donanım ve yazılımlar geliştiren bir firmadır.

Devamı...


 
Yukarı